Industri

Dräneringsrör – Hur fungerar dränering?

Dräneringsrör kallas ofta för dagvattenledningar. De gör det enkelt för vatten att rinna bort från hus, gator, uppfarter och trottoarer. Dagvattenledningar finns på de flesta platser i världen där det finns gräs eller trottoar. Dagvattenledningar […]

Industri

Avfuktning – En guide om avfuktning

Luftfuktighet är mängden vattenånga i luften. Luftfuktigheten mäts i procent och avgör hur bekvämt människor känner sig i en viss miljö. Låg luftfuktighet gör att människor känner sig kalla och kan orsaka andningsproblem. Hög luftfuktighet […]

Industri

Industrin och fossila bränslen

Majoriteten av alla svenskar är nog medvetna om hur viktig industrin har varit för vårt land. Sverige var i början av 1900-talet ett fattigt land. Regeringen hade på den tiden som mål att genomföra reformer […]

Industri

Hur går legotillverkning till?

Lego är en förkortning av “leg godt” vilket betyder “lek bra”, och det var 1949 som dansken Gotdfred Kirk Christiansen utvecklade dessa byggelement som först kallades automatic Binding Bricks. 1954 började de säljas utanför Danmarks […]

Industri

Vilka bolag ingår i Industrivärlden?

Industrivärlden har ett offensivt tankesätt med en långsiktig målsättning att öka substansvärdet och ge sina aktieägare en högre avkastning över tid än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Det aktiva ägarskapet är ett plus för den som investerar. […]

Skog

Stora Enso – en av Sveriges största skogsägare

Stora Enso är ett av världens största företag inom skog-, papper-, och förpackningsprodukter. Det är en svensk-finskägd skogsindustrikoncern med över 24000 medarbetare utspridda på fem kontinenter. De har specialiserat sig på smarta, gröna och återvinningsbara […]

Industri

H2 Green Steel ska revolutionera stålbranchen

Med ny vätgasbaserad teknik vill H2 Green Steel revolutionera stålindustrin. Branschen ska bli fossilfri och ambitionen är att få ner utsläppen av koldioxid till noll. Koldioxid – en växthusgasKoldioxid är den växthusgas som bidragit mest […]

Industri

Kirunagruvan – en gruva med växtvärk

”Människor som arbetar tillsammans kan flytta berg” är ett gammalt talesätt. I Kiruna är det mer än bara ett talesätt. Där har inte bara berg flyttats utan även en hel stad är på väg att […]