Avfuktning – En guide om avfuktning

Luftfuktighet är mängden vattenånga i luften. Luftfuktigheten mäts i procent och avgör hur bekvämt människor känner sig i en viss miljö. Låg luftfuktighet gör att människor känner sig kalla och kan orsaka andningsproblem. Hög luftfuktighet får människor att känna sig varma och kan orsaka hudproblem, avfukning är då nödvändigt.

Vad är avfuktning?

Avfuktning är en process där fukt avlägsnas från luften. Avfuktare är apparater som utför denna uppgift. Avfuktare finns i olika storlekar och de kan användas i bostäder eller kommersiella miljöer.

Det finns två typer av avfuktare: kylmedel och torkmedel. En kylmedelsavfuktare använder en kompressor och en kondensator för att avlägsna fukt från luften. En sorptionsavfuktare använder ett ämne som drar till sig vattenånga från luften.

Kylmedelsavfuktare är mer energieffektiva, men sorptionsavfuktare kan fungera bättre under vissa förhållanden. De är också billigare att köpa och lättare att underhålla, vilket gör att de är att föredra i bostäder. Hos Avfuktningsteknik.se kan du läsa mer om avfuktning.

Hur funkar avfuktning?

Hur mycket fuktighet som krävs i en byggnad bestäms av byggnadens syfte och dess konstruktionsmaterial. Många byggnader har ett separat ventilationssystem som är avsett för uppvärmning och kylning. En humidostat styr ventilationssystemets flöden och ser till att rätt fuktnivå alltid upprätthålls utan att för mycket energi slösas bort på avfuktning. När luftfuktigheten blir för hög, till exempel när man duschar eller lagar mat. En avfuktare aktiveras och sänker temperaturen till den önskade nivån.

Ventilationssystem för in frisk luft med låg luftfuktighet. Därför avlägsnar ventilationssystem i kombination med avfuktare fukt från en miljö effektivare än enbart avfuktare. Det finns flera olika typer av fuktvakter tillgängliga, bland annat mekaniska, elektriska och elektroniska modeller.

Avfuktning vid tillverkningsprocesser

Avfuktning kan också användas under tillverkningsprocesser som läkemedel, kemikalier, livsmedelstillverkning och fotografering. Tekniska experter rekommenderar att stora volymer vattenånga måste avlägsnas snabbt för detta ändamål och därför är sorptions- eller kylmedelsavfuktning mest lämplig. Fina partiklar i luften kan orsaka skador om de blir blöta, så att avlägsna fukt hjälper till att förhindra korrosion och andra skador.

Sammanfattning

Avfuktare är en viktig del i skapandet av en behaglig miljö. De kan användas i bostäder eller kommersiella miljöer för att upprätthålla rätt luftfuktighet och skydda mot skador som orsakas av hög eller låg luftfuktighet. Det finns två typer av avfuktare: kylmedel och torkmedel. Kylmedelsavfuktare är mer energieffektiva, men sorptionsavfuktare kan fungera bättre under vissa förhållanden. De är också billigare att köpa och lättare att underhålla, vilket gör att de är att föredra i hemmen. Avfuktning kan också användas vid tillverkningsprocesser som läkemedel, kemikalier, livsmedelsproduktion och fotografering. Tekniska experter rekommenderar att stora volymer vattenånga måste avlägsnas snabbt för detta ändamål och därför är sorption eller kylmedelsavfuktning mest lämplig.