Industri

Hur går legotillverkning till?

Lego är en förkortning av “leg godt” vilket betyder “lek bra”, och det var 1949 som dansken Gotdfred Kirk Christiansen utvecklade dessa byggelement som först kallades automatic Binding Bricks. 1954 började de säljas utanför Danmarks […]

Industri

Vilka bolag ingår i Industrivärlden?

Industrivärlden har ett offensivt tankesätt med en långsiktig målsättning att öka substansvärdet och ge sina aktieägare en högre avkastning över tid än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Det aktiva ägarskapet är ett plus för den som investerar. […]

Skog

Stora Enso – en av Sveriges största skogsägare

Stora Enso är ett av världens största företag inom skog-, papper-, och förpackningsprodukter. Det är en svensk-finskägd skogsindustrikoncern med över 24000 medarbetare utspridda på fem kontinenter. De har specialiserat sig på smarta, gröna och återvinningsbara […]

Industri

H2 Green Steel ska revolutionera stålbranchen

Med ny vätgasbaserad teknik vill H2 Green Steel revolutionera stålindustrin. Branschen ska bli fossilfri och ambitionen är att få ner utsläppen av koldioxid till noll. Koldioxid – en växthusgasKoldioxid är den växthusgas som bidragit mest […]

Industri

Kirunagruvan – en gruva med växtvärk

”Människor som arbetar tillsammans kan flytta berg” är ett gammalt talesätt. I Kiruna är det mer än bara ett talesätt. Där har inte bara berg flyttats utan även en hel stad är på väg att […]