Vilka bolag ingår i Industrivärlden?

Industrivärlden har ett offensivt tankesätt med en långsiktig målsättning att öka substansvärdet och ge sina aktieägare en högre avkastning över tid än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Det aktiva ägarskapet är ett plus för den som investerar. Läs vidare så får du veta vilka bolag som ingår i Industrivärlden.

Industrivärlden under VD Helena Stjernholm är noterade på Stockholmsbörsens storbolagslista, Nasdaq OMX Nordic. Man har under längre perioder slagit Stockholmsbörsen på fingrarna när det gäller totalavkastning. Industrivärldens portfölj fokuserar på svenska börsbolag med potential till högt värde och innovation. Det aktiva ägandet skapar ett mervärde för aktieägarna – Industrivärldens syfte är att spela en roll i bolagens strategiska utveckling.

Bolag i Industrivärlden

Industrivärlden satsar på innehavsbolag som är framträdande inom sina områden. De ska också ha utvecklingspotential, stark marknadspositionering och vara en relativt balanserad risk med god avkastningspotential på lång sikt. Portföljen är i skrivande stund värd 146 miljarder kronor och fördelningen ser ut enligt följande:
Volvo 26 %, Sandvik 26 %, Essity 13 %, Handelsbanken 14 %, SCA 8 %, Ericsson 7 % och Skanska 5 %.
Utdelning år 2020 var 657 miljoner kronor, men på grund av den osäkra omvärldssituation med Covid-19 beslutade bolagsstämman att ingen utdelningen skulle ske.

Affärsmodellen

Industrivärdens styrka är utan tvekan det aktiva ägandet och viljan att innehavsföretagen ska vara framgångsrika, detta är en bra bonus för den som vill investera i portföljen. Affärsmodellen har sin bas i ett långsiktigt perspektiv, starka påverkanspositioner, en väl utvecklad och kompetent ägarmodell, hög nivå industriell kunskap, finansiella muskler och stora nätverk. Industrivärldens insyn i innehavsbolagen är baserat på ett stort förtroende samt de ägarpositioner man har.

Industrivärdens aktiva ägarroll i innehavsbolagen skapar en samverkan som ytterligare stärker dessa bolags ledande positioner inom sina områden eller branscher. Industrivärldens tydliga budskap och ledarskap följt av engagemanget är mycket attraktivt. Det finns också ett nödvändigt fokus på hållbar utveckling och värdeskapande åtgärder inom detta.

Affärsidé och mål

Affärsidén fokuserar på att skapa aktieägarvärde genom ett aktivt ägande där Industrivärlden bidrar till innehavsbolagens både operativa och strategiska utveckling, Man verkar också genom en professionell investeringsverksamhet med en värdeskapande långsiktig kapitalförvaltning.

Industrivärlden vill ständigt flytta fram positionerna. Det långsiktiga målet att öka substansvärdet och ge en avkastning över marknadens krav är väl genomtänkt och profilerar Industrivärlden som en offensiv och medveten enhet.

En jätte på börsen

Industrivärlden ingår i gruppen stora investmentbolag i Sverige, och var en av de största på börsen år 2021, enligt Börskollen. I denna rating klev Industrivärlden in på 4:e plats med 132 miljarder SEK, listan toppas av Investor med 550 miljarder SEK.

Investmentbolag kan överhuvudtaget ses som en bra investering, och exempelvis Industrivärldens arbetssätt ger ett mervärde till investeraren och en god riskspridning. För närvarande ger innehavsbolaget Volvo en hel del klirr i kassan – miljardklirr – för både Industrivärlden och Geely. Volvos extrautdelning i sommar ger dessa en frisk påfyllning med över en och en halv miljard.

Industrivärlden under Helena Stjernholm kommer förmodligen att satsa ännu mer på avkastning. Innehavsbolagen visar också prov på stora mått av innovationskraft inom miljöteknik och områden knutna till de ekologiska satsningar som hela samhället behöver göra inför framtiden. Industrivärlden beräknas sitta i en av pilotstolarna även här.