Linjemålning och vägmarkeringar – viktig vid byggprojekt

För byggindustrin finns det ett stort antal regelverk att förhålla sig till. Det inkluderar att förhålla sig till eventuell planering av vägmarkeringar och linjer. För parkeringslinjer är inte så enkelt som man kan tro. Det finns ganska specifika regler för hur linjemålningen ska gå till för att leva upp till olika byggkrav.

Vid planering av offentliga parkeringar, oavsett om det är en industri eller annan lokal är det viktigt att planera ytan. Det kan även finnas lokala regler i samband med exempelvis nybyggnation av flerfamiljshus.

I större städer som i Stockholm finns det mer flexibla p-platser per lägenhet, istället för standard med en p-plats per lägenhet kan det vara ett intervall på 0,3 till 0,6 p-platser per bostad. Att vara uppdaterad på lokalt framtagna regler kan leda till mer kostnadseffektivt byggande.

Standard för parkeringsplatser

En parkeringsruta ska enligt standardmått vara 2,5 x 5 meter, det finns några undantag som gör att det går att välja något mindre mått. Minst är 2,3 meter men det gäller att ha kunskap om när undantagen kan appliceras.

Den fria ytan bakom en vanlig bil ska vara cirka sex meter. Boverket har även en gedigen lista över lagar och förordningar som styr offentliga parkeringar. Extra krav ställs om det ska förekomma lastning och lossning. Bland annat Plan-och bygglagen styr hur offentliga parkeringsplatser ska utformas.

Därför finns det experter på parkeringslinjer som samarbetar med byggherrar vid framtagande av p-platser. Framför allt om det rör sig om industrier eller kommersiella lokaler, för utöver linjer ska även andra vägmarkeringar planeras.

Linjemålning minst lika viktigt för industrier

Linjemålning används inte bara för vägmarkeringar. Inom industrin finns det stora behov av att kunna linjemåla för att trafiken ska flyta och lokalerna ska vara säkra att vistas i. Det rör sig om människor som ska samsas tyngre trafik.

Att det ska vara tydligt markerat hur rörelsen är tänkt ökar inte bara säkerheten. Det är ett sätt att öka effektiviteten och se till att arbetet löper på smidigare. Lagerlokaler är ett annan område där linjemarkeringar är lika viktiga.