4 juridiska avtal och dokument för företagare som skyddar familjen

Juridiska handlingar är en vardag för alla företagare. Det är allt från avtal med kunder till lagar och regler som styr företagandet. Precis lika viktigt som det är att kunna branschavtal är det viktigt att skydda familjen som företagare.

Många missar att Familjerätt har en viktig roll för företagare. Både för att skydda familjen och företaget. Här kan du läsa om fyra avtal och dokument du bör ha koll på som företagare.

1. Ett testamente som håller juridisk

Ett testamente kan vara avgörande för att skydda familjen. Arvsrätten är komplicerad och finns det särkullbarn är det extra viktigt att testamentet blir rätt utformat. Tänk på att särkullbarn har rätt att få ut hälften av sitt lagstadgade arv direkt.

Det kan bli extra komplicerat om det finns fastigheter och företaget är värderat högt. En jurist som är expert på familjerätt hjälper till att utforma juridiskt hållbara testamenten.

2. Äktenskapsförord ger en trygghet

Ett äktenskapsförord kan skydda företaget i händelse av skilsmässa. Finns inget äktenskapsförord kan företaget bli del av en bodelning. Därför kan det bli svårt att klara företaget ekonomiskt om ni bestämmer er för att gå skilda vägar. Med ett äktenskapsförd går det att bestämma att företaget ska förbli enskild egendom.

3. En framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett bra redskap som gör det möjligt att överlåta ansvaret till någon du litar på om du blir långvarigt sjuk. Det innebär att du själv väljer vem som ska ta vara på ditt och företagets intresse. Du kan utse den som har mest insyn och förståelse för företaget.

Du kan välja en partner i företaget eller en familjemedlem. Det är även en trygghet för nära och kära. Framtidsfullmakten upphör även att gälla när du blir frisk.

4. Kompanjonavtal hjälper även familjen

Driver du företag tillsammans med en partner är det viktigt med ett kompanjonavtal. Avtalet reglerar vad som gäller mellan er inom företaget. En fördel är att det även kan till viss del reglera vad som gäller kring företaget och era respektive familjer. Skulle det hända något kan både din affärspartner och familj förlita sig på att det finns reglerat vad som gäller.